Start indsamling Start din egen indsamling

Jonathans indsamnling

Jonathans indsamnling
af 1.000 kr.

Jonathan samler ind fordi

Fot at hjælpe udsatte børn i verden

Når indsamlingen når målet vil Jonathan

Åbne en kold øl

Tak til 0 har doneret